Dick Nijkamp - Goossen Te Pas

www.goossentepas.nl                                   

Of het nu gaat om een utiliteitsgebouw, een bedrijfspand, woningen of gebiedsontwikkeling: bouwen is het waarmaken van een ambitie, het realiseren van een droom. Maar bouwen is ook een complex proces. Alle stappen daarin - ontwikkelen, ontwerpen, bouwen, exploiteren, onderhouden, financieren - en de bewaking daarvan bepalen samen het succes van een bouwproject.

Wij beheersen het bouwproces en ondersteunen u naar wens en behoefte op één of meerdere onderdelen van dat proces. Wij voegen daar vanuit ervaring specifieke expertise aan toe en onderscheiden ons met de manier waarop wij het proces rond de realisering van uw ambitie organiseren: uw eisen, wensen en ambities zijn leidend.Besparing
Met alle partners uit de waardeketen doorlopen wij het totale proces van ontwerp tot onderhoud om tot kostprijsverlaging, doorlooptijdverkorting en de juiste kwaliteit te komen. Dat betekent volgens ons niet zozeer harder werken, maar vooral Samen Slimmer Bouwen. Ons programma wordt gedragen door de volgende pijlers:

Vooraf in kaart brengen van de klantwaarde
Samen doelen stellen en samen problemen oplossen
Onderkennen en elimineren van onnodige werkzaamheden en verspillingen
Verbetering van het bouwproces door continue, integrale evaluatie
Kwaliteit, Veiligheid & Duurzaamheid
Wij stellen als bedrijf hoge eisen aan kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid. Wij zijn gecertificeerd volgens NEN-EN-ISO 9001, NEN-EN-ISO 14001, VCA**, CO2-Prestatieladder, FSC standaard, PEFC standaard en voldoen aan de Bewuste Bouwers-gedragscode.

Zo hebben onze opdrachtgevers de zekerheid dat onze gebouwen volgens de juiste kwaliteit- , veiligheid- en duurzaamheidseisen uitgevoerd worden.


Postbus 2
7500 AA Enschede 
www.goossentepas.nl