Daling aanbod winkelruimten voorbij

Het aanbod aan winkelruimten in Twente liet vanaf 2013 tot en met 2022 een daling zien, maar sinds begin 2023 neemt het aanbod weer toe. Op 1 juli bedroeg het aanbod 61.400 m², 17% meer dan op 1 januari. Vergeleken met 1 juli 2022, toen 56.600 m² werd aangeboden, bedroeg op 1 juli 2023 de toename 8%.

Verschillen per gemeente
Kijken we naar de drie grote gemeenten in Twente, dan zien we dat op 1 juli 2023 van het aanbod 29% aan Enschede kon worden toegerekend, 16% aan Hengelo en 15% aan Almelo. In de overige Twentse gemeenten werd 40% van het Twentse aanbod aan winkelruimten aangeboden.

Minder opname
In de eerste helft van 2023 is in Twente 23.700 m² winkelruimten opgenomen, 1.500 m² minder dan in de tweede heft van 2022, maar 12.100, ofwel 74%, meer dan in de eerste helft van 2022.

Ook minder transacties
In de eerste helft van 2023 vond van het aantal transacties van winkelruimten in Twente 59% plaats in de drie grote steden. De opname ten opzichte van het half jaar ervoor was groter in Enschede, maar kleiner in Hengelo en Almelo. In totaal werden 90 objecten verhuurd of verkocht. In geheel 2022 waren dit er 123.