Genomineerd: Goossen Te Pas - Krönnenzommer Hellendoorn

Wij zijn Goossen Te Pas, een ontwikkelende bouwer met een platte organisatiestructuur gevestigd in Enschede en Almelo. In voornamelijk midden en oost Nederland realiseren wij woning- en utiliteitsbouwprojecten, waaronder kantoren en zorginstellingen. Samen met onze opdrachtgevers ontwikkelen en realiseren wij nieuwbouw-, renovatie- en transformatieprojecten.

 

De eerste ideeën van ZorgAccent voor nieuwbouw ontstonden al een jaar of vijftien geleden. Met de aanstelling van een nieuwe directeur werd het idee opnieuw actueel. Door de input van de zelfsturende zorgteams en cliënten kon Reinnier Wender, bouwregisseur namens Zorgaccent, ons voorzien van de juiste informatie om dit zorggebouw te ontwikkelen en realiseren. Dat cliënten en begeleiders actief betrokken werden bij het gehele (bouw)proces was zeer uniek!

Korsakov-cliënten wonen langdurig bij ZorgAccent en dat betekent dat ze behoefte hebben aan privacy, maar ook behoefte aan contact met anderen en elkaar willen ontmoeten (huiskamer; activiteitenruimte). Vanuit de visie ‘zo normaal als mogelijk en zo aangepast als wenselijk’, werd dit complex ontworpen. Hierdoor is het gebouw praktisch ingedeeld en prettig om in te wonen, te werken én te ontspannen.

Door vroegtijdig in bouwteamverband op te trekken kunnen wij als ontwikkelaar en bouwer veel mogelijke hobbels wegnemen en bijsturen waar dat nodig is. Dat is hier bij het nieuwe Vospaviljoen en de werkgebouwen ook gebeurd, waardoor de realisatie een soepel verloop kende, en dat in een onrustige markt met sterk fluctuerende prijzen. Bouwen in de zorg betekent te allen tijden de belangen van bewoners/cliënten en de zorgmedewerkers bewaken en vormgeven. Door de synergie tussen ZorgAccent, BRW-bouwregisseur en de partners van het bouwteam is het gelukt een gebouw te realiseren dat niet alleen prettig is om in te wonen en werken maar ook toekomstbestendig is.


<