In gesprek met Frank Waleczek van Subvention

Subvention is een onafhankelijk subsidieadviesbureau voor investerings- en innovatieprojecten. De adviseurs zijn gespecialiseerd in het verwerven van subsidies op het gebied van vastgoed, industrie, woningcorporaties, agrarisch en IT. 

 

“Ons vakgebied is een bijzondere, maar ook een ingewikkelde wereld”, vertelt Frank Waleczek, directeur van Subvention. “Wij zitten in subsidies. Subsidies hangen samen met fiscaal juridische structuren. Er zijn veel aandachtspunten die je van tevoren moet checken voordat je weet of er überhaupt subsidie van toepassing is.” 

 

Subvention heeft een tweehoofdige directie; samen met Bernhard Scholing heeft Frank de leiding. “Vanuit locaties in Enschede en Zwolle helpen wij bedrijven en ondernemers in heel Nederland. Dit doen we samen met een team van ruim 40 collega’s. Subvention wil koploper zijn in het versnellen van duurzame projecten,” vertelt hij.

 

Kijken naar de toekomst

“We helpen bedrijven hun gebouw, productieproces en bedrijfsvoering te verduurzamen en te innoveren. We spelen hiermee in op de toekomst en de eisen vanuit de overheid, waarin we subsidies als versneller gebruiken.”

 

Subsidievraagstukken

“Ons doel is een optimale combinatie maken tussen geldelijke subsidies, fiscale stimuleringsregelingen, bijzondere financieringen en complexe subsidievraagstukken. Bij zowel utiliteit- als woningbouw zijn er nog volop mogelijkheden, zeker bij nieuwbouw, maar ook bij renovatie. We kijken in de planfase al mee met een project. Je kunt hier namelijk nog sturen: wat zijn de juiste afslagen die je moet nemen? Ook als je naar de duurzaamheid van een project kijkt.”

 

Verschillende invalshoeken

“Elk type bedrijf of ondernemer benader je vanuit een eigen invalshoek. Een woningcorporatie komt bijvoorbeeld voor hele andere regelingen in aanmerking dan een particuliere verhuurder. Bij utiliteitsbouw zijn er weer andere regelingen van toepassing. En maatschappelijk vastgoed zoals scholen, gemeentehuizen, zwembaden etc., vragen ook weer een hele andere invalshoek.” Daarnaast is er ook nog de doelgroep particulieren, waar Subvention overigens nauwelijks werkzaamheden voor verricht. 

 

De planfase is essentieel

Er zijn verschillende keurmerken die ondersteunend zijn bij het aanvragen van subsidies. Bijvoorbeeld het BREAAM-keurmerk voor internationale partijen of het GPR-keurmerk voor nationale partijen. “Wij bekijken het van verschillende kanten. Wat past bij de ondernemer en zijn wensen? We praten dan echt over grote bedragen, dus een goede voorbereiding in de planfase is van essentieel belang.” 

 

Bekijk ook eens ons artikel over BREAAM en dit mooie GPR project.

 

“De subsidies komen van verschillende instanties, bijvoorbeeld het Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Dit is een belangrijke partij. Daarnaast heb je ook subsidies vanuit de provincie, het waterschap, de gemeente, banken, maar ook bijvoorbeeld een OP-Oost programma die Europese regelingen verstrekt. Er zijn heel veel subsidie verlenende instanties, het probleem is dat die niet altijd goed met elkaar communiceren.”

 

Projecten

“Een mooi afgerond project is bijvoorbeeld het Bleckmann Circulair distributiecentrum in Almelo. Wij hebben hier vanaf de planfase al meegedacht om de juiste afslagen te nemen. Vervolgens hebben we alle subsidies die van toepassing zijn aangevraagd”: Bleckmann Circulair distributiecentrum

 

Subvention gaat ook op werkbezoek na een succesvol afgerond project. Bijvoorbeeld bij het circulair en modulair bouwconcept HOUTbaar.

 

“We hebben ook aan de realisatie van een groot industrieel complex meegewerkt. We hebben daar GPR ingezet als keurmerk. Dat keurmerk vereist bijvoorbeeld dat er een beperkt aantal liters water doorgespoeld mag worden bij toiletten. De aannemer had hier slechte ervaringen mee en zei ‘streep die er maar uit’. Hierdoor voldeed het project niet aan alle eisen waardoor ze een subsidie van tonnen mis konden lopen. Dit soort details signaleren wij. We hebben daarnaast vaak een coördinerende en faciliterende rol.”

 

 “Wij proberen de brug te slaan tussen techniek en financiën”

 

Netwerk

We werken nauw samen met bijvoorbeeld aannemers zoals Koopmans. “Wij proberen de brug te slaan tussen techniek en financiën. Je moet mensen echt aansporen om aan subsidies te denken. Het wordt vaak vergeten. Daardoor laten bedrijven en ondernemers veel geld liggen, omdat er kennis mist op zowel technisch als financieel gebied.” 

 

Waarom lid van de Vastgoedrapportage?

“Bij de Vastgoedrapportage spreken we veel mensen: aannemers, installateurs en architecten. Je laat je gezicht zien en ondernemers krijgen vaak een ‘aha’ moment. Daarnaast proberen wij kennis te verspreiden. Want wij geloven dat kennis op subsidiegebied zeker van belang is.”