In gesprek met Huub Kamphuis, mede-eigenaar van KSBKM

We komen aan op locatie aan het Prins Bernhardplantsoen in Hengelo, waar zich op de bovenste verdieping het kantoor van KamphuisSchaufeli Bouw- en Kostenmanagement (KSBKM) bevindt. Bij ontvangst is direct duidelijk welke deur naar het kantoor van KSBKM leidt. Op de deur staat namelijk een groot project visueel weergegeven. We nemen plaats in de vergaderruimte en Huub, één van de eigenaren, begint vol enthousiasme te vertellen over het project dat we bij ontvangst al mochten bewonderen. “Op al onze projecten zijn we trots, maar deze verdiende een mooi plekje op ons kantoor. Het laat meteen zien waar wij voor staan; een gebouw dat er ogenschijnlijk duur uitziet, maar door de kosten efficiënt in beeld te brengen eigenlijk een heel gangbare prijs heeft.” Meer waarde voor hetzelfde budget, zo luidt niet voor niets een van de slogans. 

 

Wat mooi, kan je ons wat meer vertellen over wat jullie precies doen?

“Zoals de naam al doet vermoeden richten wij ons op de bouwkosten. Dat houdt in dat wij onze opdrachtgevers vanaf de initiatieffase van een opdracht, helpen sturen op de bouwkosten, dit heel inzichtelijk maken om er zo voor te zorgen dat zij het maximale uit hun budget halen”. Proactief en out-of-the-box meedenken zijn hierin de pijlers voor KSBKM: “We steken vaak onze nek uit om ook in andere oplossingsrichtingen mee te kijken. Bijvoorbeeld door naar materiaalkeuzes te kijken. Er zijn bepaalde materialen die standaard gekozen worden, maar er is zoveel meer wat net zo goed voldoet en past binnen het budget. Zo zijn wij als adviseur ook betrokken bij het meest biobased gebouw van Nederland en een aantal van de meest duurzame gebouwen van Nederland.”

 

Een heel specifiek beroep

Huub vertelt ons dat bouwkostendeskundige een heel specifiek beroep is: “In Nederland zijn er ongeveer 400-500 mensen die dit beroep dagelijks uitoefenen. Binnen de bouwkundige opleidingen zien we dat het onderdeel bouwkosten iets onderbelicht blijft, terwijl het juist zo belangrijk is om hierin het verschil te kunnen maken”. Daarom geeft Huub regelmatig gastcolleges en begeleidt hij afstudeerders tijdens de eindopdrachten op Saxion Hogeschool hier in Enschede en verzorgt hij kennissessies bij meerdere architectenbureaus. Ook is hij voorzitter van de branchevereniging NVBK (Nederlandse Vereniging Bouw Kostendeskundigen), waarmee hij onder andere hoopt starters te motiveren en warm te maken voor zijn vak.

 

Steeds verder in het proces scherp blijven op de kosten 

Bij voorkeur is Huub al vroeg in het project betrokken tot aan de uitvoering. “Als we vroeg betrokken worden kunnen we echt het verschil maken door aan de voorkant mee te denken over het programma, de vorm van het gebouw en de materialen. Omdat we bij dit soort projecten deel uitmaken van het team kunnen we ze ruimte geven om te ontwerpen zonder dat ze aan het einde van een fase boven het budget uitkomen.” Toch merkt hij dat ze momenteel vaker ook in de uitvoering mee mogen denken. “Waar we in het verleden vooral in het beginstadium betrokken en nuttig waren, merken we in deze huidige tijden, waarin de markt toch wel een beetje op zijn kop staat, dat we ook tijdens de uitvoering nog betrokken zijn. Huub legt uit dat dit vooral te maken heeft met de prijsstijgingen, die regelmatig onrealistisch worden doorberekend. “We moeten scherp blijven op ‘meelifters’ in de markt. We komen regelmatig tegen dat prijzen voor veel meer (soms wel dubbel zoveel) geoffreerd worden. Prijsstijgingen die in de media geroepen worden, worden soms te makkelijke geaccepteerd. Omdat dit grote invloed heeft op het budget, is dat het moment dat wij in actie komen. We gaan met aannemers om tafel om te achterhalen waar de prijsstijging op gebaseerd is. Het lijkt bijvoorbeeld wel of alles ineens uit Oekraïne komt. Zodra ik dan ga doorvragen, blijken de artikelen helemaal geen relatie met Oekraïne te hebben en wanneer ik de prijsstijging uitpluis blijkt het maar om enkele procenten te gaan in plaats van de verdubbeling. Het vraagt continue monitoring en aandacht, maar zo kunnen we het wel binnen budget houden voor de opdrachtgever.” 

 

 

Kosten heel inzichtelijk; een dynamisch afwegingen model; DAM

Om kosten visueel heel inzichtelijk te maken voor opdrachtgevers heeft Huub een programma ontwikkeld: DAM. “Met dit programma kan ik voor klanten met kansberekening en overzichtelijke grafieken inzichtelijk maken welke kansen en bedreigingen er zijn, en zo letterlijk laten zien wat er gebeurt als ik een wijziging aanbreng. Het geeft een heel duidelijk beeld van waar het geld naar toe gaat en hoe we kunnen bezuinigingen.” 

 

Oogsten uit bestaande gebouwen

In het begin vertelde Huub ons al over de out-of-the-box werkwijze waarin ze naast budgetbeheersing ook meekijken naar slimme inzet van materialen. Het project aan de Vrije Universiteit in Amsterdam is een mooi voorbeeld van deze aanpak. “We zijn daar ooit begonnen met de herhuisvesting van het hoofdgebouw van 97.000 m2. Toen we daar aan tafel kwamen waren de uitdagingen duidelijk: de projecten stonden los van elkaar en bleken drie keer over het budget te gaan. Door dit inzichtelijk te maken en slim te sturen konden we de projecten in elkaar verweven en binnen budget blijven. Op dit moment zijn we bezig met de herhuisvesting van een ander gebouw. 70% van dit gebouw wordt gesloopt om ruimte te creëren voor de sportvelden. De resterende 30% moet nog zeker 15 jaar huisvesting bieden aan meerdere faculteiten met laboratoria en werkplaatsen. Dan is het een heel logische gedachte om te denken; we gooien de gebouwen plat. Juist daar kijken we naar hoe we zoveel mogelijk materialen kunnen oogsten uit de ‘oude’ gebouwen, zodat we zo min mogelijk nieuwe materialen hoeven toe te passen. In dit project kunnen we bijvoorbeeld een deel van de gevel gebruiken en monteren op het sloopvlak. Op deze manier ben je naast duurzaam bezig ook minder afhankelijk van de stijging in materiaalkosten. Zo brengen we al deze gebouwen in kaart, checken we elk materiaal op geschiktheid voor herplaatsing. Past het niet? Dan kijken we naar de mogelijkheid om dit passend te kunnen maken.” 

 

Gezellige bijeenkomsten

Huub is al jaren lid van de Vastgoedrapportage en haalt daar nog altijd veel uit. “Je komt in contact met potentiële opdrachtgevers maar ook met partijen waarmee je samen kan optrekken; elkaar helpen bij specifieke vragen. De bijeenkomsten en rapportages geven een goed beeld van de ontwikkelingen in Twente, maar helpen tegelijkertijd om ontwikkelingen elders in het land te begrijpen. Naast dat ik hier veel van leer en het fijn is voor mijn relatienetwerk, vind ik de bijeenkomsten vooral ook heel gezellig!” Wanneer we Huub vragen hoe hij de toekomst van de Vastgoedrapportage ziet, geeft hij aan dat het een leuke toevoeging zou zijn om ook adviseurs en architecten aan bod te laten komen tijden de bijeenkomsten.