In gesprek met lid Bart Greven van Gemeente Hof van Twente

“De vroegere Twentsche Stoomblekerij willen we herontwikkelen tot een fantastische plek om te wonen, werken en recreëren”

Voor dit interview gingen we naar Goor, waar we “op locatie” hadden afgesproken met Bart Greven, gebiedsontwikkelaar/projectmanager bij de gemeente Hof van Twente. We werden enthousiast ontvangen door Bart, op het eerste oog, zo goed als braak liggend terrein met wat oude gebouwen. Nadat we een uitgebreide rondleiding van Bart hebben gehad is het ons helemaal duidelijk: Hier wil je wonen! Over een paar jaar is dit dé plek in Hof van Twente om te wonen, werken en recreëren. 

Vertel Bart, waar houd jij je op deze bijzondere locatie bij de gemeente Hof van Twente mee bezig?
“Een jaar of vijf geleden heb ik de overstap gemaakt van de vastgoedwereld naar de gemeente Hof van Twente. Ik houd me hier vooral bezig met economische en ruimtelijke ontwikkelingen, zoals centrumplannen, ontwikkeling van bedrijventerreinen maar ook aankoop van grond en ontwikkelingen van woningen. Ik ben zo weinig mogelijk in het gemeentehuis aanwezig maar zoveel mogelijk op locatie en bij ondernemers aan tafel. Dat vind ik belangrijk, in gesprek zijn en blijven met betrokken partijen. Deze partijen enthousiasmeren en met elkaar verbinden vind ik een uitdaging. Vaak kopen we samen met commerciële partijen de grond en/of locatie aan en betrekken we er vervolgens ontwikkelaars bij. Door mijn vorige werk ken ik beide kanten, zowel van projectontwikkelaar als gemeente, dat is een enorm voordeel want ik kan hierdoor een goede schakel zijn. We zijn als gemeente Hof van Twente de afgelopen jaren wat actiever geworden in het zelf aankopen van grond zodat we wat meer grip hebben op de ontwikkeling in onze gemeente. Ons doel is om inwoners nieuwe woningen te kunnen geven, zorgen voor genoeg huisvesting en bedrijven nieuwe plekken te bieden voor meer werkgelegenheid.”

Met dit project “op Stoom” werken jullie aan de ontwikkeling van de vroegere Twentsche Stoomblekerij. Kun je ons er wat meer vertellen? 

“Dit terrein lag al 20 jaar braak en plannen kwamen maar niet van de grond. Een aantal jaren geleden heeft de gemeente de grond aangekocht. Het is een aankoop voor de langere termijn, een 15 jarenplan, waarbij het gebied ontwikkeld wordt tot een plek om te wonen, werken en te recreëren. 
Het is een bijzondere plek met veel oude panden, deze willen we voor een deel gaan hergebruiken. Herbestemmen naar bijvoorbeeld een loft, studio of sportschool. Dat is waar tegenwoordig ook veel vraag naar is, het combineren van oud en nieuw. Het andere deel wordt gesloopt en nieuw gebouwd. Er zullen woningen komen maar ook een stadspark is onderdeel van het plan. Het is de bedoeling om meer groen in het centrum te brengen en mensen aan te zetten om meer te gaan bewegen door bijvoorbeeld een bootcampbaan te creëren. Hierbij betrekken we ook collega’s van de afdeling welzijn en gezondheid. We kijken sowieso naar de trends en ontwikkelingen en proberen deze in de plannen te verwerken. 
Duurzaamheid is natuurlijk ook zo’n belangrijk thema dat tegenwoordig niet meer weg te denken is. Waar vroeger alles werd afgevoerd via het riool moet tegenwoordig waterberging teruggebracht worden in het gebied, geïntegreerd worden met bijvoorbeeld Wadi’s.
Gebiedsontwikkeling wordt steeds complexer. Er zijn steeds meer zaken waar je rekening mee moet houden. Alles moet duurzamer, circulair en gasloos maar het moet natuurlijk ook wel betaalbaar zijn voor de verschillende doelgroepen.” 

Er wordt tegenwoordig veel meer ontwikkeld naar behoefte van mensen gaf je aan. Hoe komen jullie erachter waar deze behoefte ligt en welke doelgroepen interesse hebben om op deze mooie plek te gaan wonen? 
“Vanuit de gemeenteraad hebben we nadrukkelijk de opdracht meegekregen om op deze plek woningen te gaan ontwikkelen voor verschillende doelgroepen. We hebben een communicatiebureau, de opdracht gegeven om een enquête uit te zetten. Op deze manier weten we waar de behoefte ligt. Welke type woningen, hoeveel groen moet er komen, welke bouwstijl en hoeveel auto’s moeten er op de oprit komen? Dit zijn een aantal vragen die in dit onderzoek naar voren komen. 
We hebben onder andere deze informatie gebruikt voor de ontwikkeling van ons masterplan waar de deelprojecten aan gekoppeld zijn. Er wordt 15 jaar voor dit plan uitgetrokken. 
We zitten momenteel echt in de ontwikkelfase. Hierin bepalen we welke gebouwen gesloopt worden, welke functie waar komt en wat we willen behouden. Het is de bedoeling om industrieel erfgoed te behouden en een nieuwe functie te geven. Dit betekent dat er soms extra geld geïnvesteerd moet worden in oude panden. Dit verdienen we vervolgens met de ontwikkeling van de nieuwbouw weer terug.”

De krapte op de woningmarkt is een grote uitdaging in de branche. Zijn er nog andere ontwikkelingen waar jullie mee te maken hebben? 
“We merken wel dat de vergrijzing aan het toetreden is. Oude schoollocaties worden bijvoorbeeld herontwikkeld en krijgen een andere (commerciële) functie. Vervolgens zien we dat iedereen, zoals omwonenden en ondernemers, bij zo’n herontwikkeling betrokken moet worden. Participatie is het toverwoord vandaag de dag! Betrokkenen meenemen in het proces en de besluitvorming, dat is een uitdaging wat tegenwoordig erg belangrijk is maar tegelijkertijd ook enorm vertraagd.”
  
Wat heeft de Corona crisis voor invloed op jullie werk gehad? 
“Deze situatie biedt juist ook veel kansen voor gebiedsontwikkeling. We zien dat steeds meer mensen uit het westen van het land in het oosten willen wonen. Door het thuiswerken is het niet per se noodzakelijk meer om in de directe omgeving van je werk te wonen. De aantrekkingskracht naar Twente wordt steeds groter! Mensen zijn ruimte en groen (nog) meer gaan waarderen. Ze voelen een gun factor naar de lokale ondernemer en koper liever lokaal. We merken echt dat het wonen in de gemeente Hof van Twente geliefder is dan ooit.”

Je vertelde dat je vanuit je vorige werk altijd al lid was van de Vastgoedrapportage en dat gebleven bent toen je bij de gemeente Hof van Twente ging werken. Waarom is aangesloten zijn bij de Vastgoedrapportage voor jou belangrijk? 
“Klopt, ik vind het ook in deze rol interessant om lid te blijven. Vooral het netwerk is voor mij belangrijk, al ben ik ook altijd erg benieuwd naar de cijfers uit de rapportage. De afgelopen tijd heb ik helaas weinig kunnen doen met de Vastgoedrapportage.  Netwerken is voor mij echt fysiek iemand ontmoeten. Dat kon helaas niet waardoor de borrels van de Vastgoedrapportage niet doorgingen. Gelukkig komen veel ontwikkelaars, bouwers en andere partijen hier op locatie. Op deze manier blijf ik wel in contact met mijn netwerk, dat natuurlijk ook versterkt wordt door mijn lidmaatschap van de Vastgoedrapportage.’’