In gesprek met Martin Wagenmans en Patrick Meijer, de directeuren van Acutus


We gingen in gesprek met Martin Wagenmans en Patrick Meijer, de directeuren van Acutus en sinds kort lid van de Vastgoedrapportage. “We zijn vorig jaar lid geworden, maar toen gooide Corona helaas roet in het eten”, vertelt Martin. Beide heren hebben dus nog niet echt kunnen ervaren hoe het bij de Vastgoedrapportage is, want fysieke bijeenkomsten zijn er niet geweest de afgelopen periode. “En juist het netwerken met bedrijven die in ons vak- en werkgebied actief zijn vinden we zo’n toegevoegde waarde van deze club. Het biedt ook meteen een mooi podium om ons zichtbaar te maken, te laten zien wat we doen, want daar valt voor ons nog wel wat winst te halen.” Op de vraag hoe ze in contact zijn gekomen met de vastgoedrapportage; “We gaven een interview voor Twentevisie en toen werd ons gevraagd of het aansluiten bij de VGT niet wat voor ons was”, vertelt Patrick. 


De architect van de techniek
Acutus is een technisch en facilitair adviesbureau in Almelo. Ze begeleiden opdrachtgevers, voornamelijk in de zakelijke markt, met allerlei projecten, technische installaties en -vraagstukken van ontwerp tot uitvoering. “We noemen onszelf ook wel eens de architect van de techniek, we zijn de spil tussen de opdrachtgever en de uitvoerder. We houden ons bezig met vragen als; hoe gaan we dit technisch inrichten, hoe zorg je voor een goed binnenklimaat, op welke manier ga je om met verduurzaming en hoe ga je het verlichten? En misschien wel de belangrijkste vraag tegenwoordig; Hoe zorg je dat je in toekomst goed met energie omgaat? Samen met de opdrachtgever en installateur zorgen ze ervoor dat er een goed plan komt te liggen.”

Drie pijlers
“De nieuwbouw en reno vatie is één van onze drie pijlers”, vertelt Patrick. De andere pijlers zijn vastgoedbeheer, en inspecties. Als er een technisch plan ligt voor bijvoorbeeld nieuwbouw, dan is het aan installateur om dit uit te voeren. “Maar ook in de uitvoering blijven wij aangehaakt. In de rol van directievoerder bewaken we de voortgang van het project.” Waar het voor veel technische bureaus daar stopt, komt bij Acutus juist de facilitaire kant om de hoek kijken. Ook na oplevering, in de exploitatiefase, kunnen ze de klant dus blijven bedienen. “Samen kijken we hoe je ervoor kunt zorgen dat je pand goed onderhouden blijft. We merken ook dat de klant voorspelbaarheid nodig heeft, hij wil weten wat hij wanneer kan verwachten.” Het inschatten van risico’s voor de toekomst en het inzichtelijk maken van kosten is heel belangrijk. Om een gebouwbeheerder het zo makkelijk mogelijk te maken hebben we het systeem Mijngebouwdossier ontwikkeld. Dit biedt een opslagfunctie en signaleringsfunctie, waarin de gebouwbeheerder gewezen wordt op welke acties hij moet ondernemen op het gebied van bijvoorbeeld wet- en regelgeving, vergunningen en rapportages.  Martin vertelt; “Het onderdeel ‘inspecties’ spreekt behoorlijk voor zich denk ik, hierbij toetsen we of de installatie nog aan de norm voldoet, of het gebruiks- en brandveilig is. We zijn gecertificeerd om dit volgens de norm van Scios Scope 8, 10 en 12 te doen. Deze toets wordt veelal vanuit de verzekering vereist.”

Energielabels
Door de strengere wet- en regelgeving wordt de klant steeds meer gedwongen om na te denken over de langere termijn in vastgoed. In 2023 moet namelijk elk bedrijf energielabel C hebben. “We merken dat klanten hier graag in begeleid worden,” vertelt Martin. Want welke investeringen moet je dan de komende jaren doen en maak ik hierin wel de juiste keuzes? 
“Wij helpen de klant om dit inzichtelijk te maken en adviseren welke maatregelen genomen moeten worden. In 2030 moeten we zelfs naar energielabel A, dus het is belangrijk dat het daar ook mee in lijn ligt. Naast het adviestraject mogen wij ook zelf het energielabel toekennen.” 


Veranderende markt
Doordat energieneutraal bouwen tegenwoordig ontzettend belangrijk is en hier veel eisen aan worden gesteld, is de EPC-berekening vervangen door de BENG berekening (bijna energieneutraal gebouw). “Dit is nu zo dermate technisch dat wij als technisch adviesbureau steeds vaker worden ingeschakeld. In de BENG berekening wordt duidelijk dat installaties een steeds groter aandeel hebben in duurzaamheid en een belangrijk onderdeel zijn van het (nieuw) bouwen. “Onze positie verandert ook, we sparren steeds meer met de aannemer of constructeur. Ook worden we steeds vaker rechtstreeks vanuit de ontwikkelende bouwer gevraagd voor projecten”, vertelt Patrick. “Ze willen nog niet meteen met een installateur om tafel, maar willen eerst een onafhankelijk advies voordat ze het in de markt gaan zetten.” Hoe stem je het bouwkundige en installatietechnische op elkaar af en hoe kunnen we samen de verwachting van de opdrachtgever waarmaken?” Klantbeleving en tevredenheid spelen hierbij tegenwoordig een grote rol. “We zijn nu ook gecertificeerd om deze BENG berekening te maken en doordat er steeds meer behoefte aan is verwachten we dat dit veel van ons gaat vragen de komende tijd.”

Talent behouden in de regio
“Een serieus probleem in de bouw is het vinden en behouden van goed technisch en bouwtechnisch personeel” vertelt Patrick. Acutus is groeiende in producten en diensten, maar kan moeilijk geschikte kandidaten vinden in de markt. “We hebben daarom samen met een aantal andere bedrijven het initiatief genomen voor het opzetten van een Innovatiehub, hiermee leggen we de verbinding tussen opleidingen en bedrijven”, aldus Martin. “We willen afstudeerders motiveren te kiezen voor het MKB. Ons doel is om de kennis, kunde en het talent in de regio, hiermee te kunnen behouden.”