In gesprek met Vastgoedrapportage lid van het eerste uur; Rob Gerritsjans

Rob Gerritsjans - Regiomanager Oost-Nederland bij Janssen de Jong Projectontwikkeling. Wij spraken met hem op het kantoor in Hengelo (OV) over zijn werk en de strategische keuzes die hij heeft gemaakt. Ook vertelt hij over zijn kijk op de toekomst van de Vastgoedrapportage.

Janssen de Jong Projectontwikkeling is een zelfstandig risicodragende projectontwikkelaar, heeft vier regiovestigingen, waarbij Rob verantwoordelijk is voor de regio Oost. Een werkdag bestaat voor Rob vooral uit overleggen, vergaderen en monitoren of alles in goede banen loopt en blijft lopen. "Daarbij help ik de ontwikkelingsmanagers die bezig zijn met acquisitie en de projectmanagers die de plannen uitwerken t/m realisatie.”

 

De speerpunten 
“Om de strategie consequent door te (blijven) voeren en ons houvast te geven binnen het acquireren van projecten werken wij met vier speerpunten.De speerpunten zijn: circulair ontwikkelen, geluk en gezondheid, flexwonen en de leefbare stad. “Met het circulair ontwikkelen kijken we al in de ontwerpfase naar het hergebruik van materialen, materiaal dat uit een pand geoogst kan worden. Wanneer er geen materiaal geoogst kan worden bekijken wij hoe we nieuwe materialen uit de directe omgeving kunnen halen, zo voorkomen we lange transportafstanden. Ook de losmaakbaarheid is daarin een belangrijk onderdeel. Een gebouw moet in de toekomst weer makkelijk te demonteren zijn, zodat de materialen later een nieuwe bestemming krijgen.” Bij geluk en gezondheid zetten ze in op ‘Hoe kunnen wij dat stapje verder gaan om woningen beter te maken zodat je er uiteindelijk gelukkiger en gezonder in kunt wonen?’ Een mooi voorbeeld dat Rob geeft: “Wandelpaden aanleggen als motivatie om mensen te laten bewegen”. Flexwonen betreft het realiseren van tijdelijke woningen op een bestaande locatie. “Hierbij gaat het vaak om kant en klare units, in samenwerking met een woningcorporatie; om huisvesting voor sociale woningbouw en statushouders te realiseren.” Ook kijken ze bij Janssen de Jong altijd naar de leefbare stad. “Waarin we verouderde wijken (vaak sociale woningbouw) gaan herstructureren. Wij maken daar dan een plan van aanpak voor en gaan hierin opzoek naar een betere mix tussen huur en koop. Zodat er meer evenwicht in zo’n wijk ontstaat."

 

Buurtparticipatie; “de praktijk laat vaak wat anders zien dan wat er op papier staat”
De projecten van Janssen de Jong betreffen vaak binnenstedelijke woningbouwplannen, in de wat complexere opgaven. “Buurtparticipatie hoort daar veel bij. Alle stakeholders betrekken in het hele proces. Welk plan kunnen we het beste realiseren, waar moeten we rekening mee houden, welke wensen zijn er? Onze ervaring leert dat de praktijk vaak wat anders laat zien dan wat er op papier staat” vertelt Rob. “Daar is ons project in Doorwerth een mooi voorbeeld van. Samen met de buurt hebben we daar het conceptplan aangepast naar het definitieve plan. Uiteindelijk gaf dat een enorme kwaliteitspuls en is er veel meer groen gerealiseerd. Het vroegtijdig betrekken van de buurt heeft geleid tot een breed gedragen plan en géén zienswijzen tijdens de bestemmingsplanprocedure. Ook zit daar de betaalbare sfeer in, betaalbaar wonen is momenteel een belangrijk thema, dat nemen we in al onze plannen mee.” 

Een ander mooi voorbeeld van een project waar de pijlers van Janssen de Jong terugkomen is een project in Zwolle. “Doordat dit complex omringd wordt door water is het echt een ‘eilandje’ geworden. In dit project zijn we best tegendraads geweest. De wens van de gemeente was namelijk om de parkeervoorziening deels in het zicht te plaatsen. Wij kozen voor een ontwerp met ondergrondse parkeerplaatsen, daardoor konden we de buitenruimte veel meer kwaliteit geven. We hebben er een landschapsarchitect bij betrokken, en ook een ontwerp voor de binnentuin laten maken. Het idee van deze binnentuin; een ontmoetingsplek voor de bewoners want, je ‘dwingt’ ze om via de voordeur naar binnen te gaan en zo worden ze gestimuleerd om elkaar te ontmoeten.  

 

Is dat jullie winnende strategie; tegendraads zijn? 
“Dat geheim ga ik natuurlijk niet verklappen”, grapt Rob. “Wij bekijken per locatie; waar zetten we op in? Ik neem hier het project in Zwolle als voorbeeld, met de parkeeroplossing. De gemeente had een ander idee, onze oplossing heeft geleid tot meer kwaliteit voor de woningen én de gezamenlijk binnentuin. Daarin hebben wij bewust een andere strategie gekozen, waarbij we in hebben gezet op kwaliteit. Een gok die goed heeft uitgepakt, daar ben ik trots op!”

 

Lid van het eerste uur!
Rob vertelt ons dat hij lid is van het eerste uur en nog altijd het belang van de Vastgoedrapportage in ziet. “Het is voor mij belangrijk om aan te blijven sluiten bij de bijeenkomsten, het is ook heel praktisch: In een kort tijdsbestek veel mensen ontmoeten. Dit netwerk heeft ook al voor meerdere samenwerkingen gezorgd.” Ben je nog geen lid? “Doe dat dan snel, het is een fijne club met hartstikke leuke mensen uit allerlei vakgebieden van makelaar tot notaris tot adviseur een heel breed netwerk.” 

 

Themabijeenkomsten
Wat Rob nog als een goede toevoeging ziet voor de toekomst binnen de Vastgoed; “Themabijeenkomsten. Op deze manier een goede verdiepingsslag kunnen maken. Inspelen op actuele ontwikkelingen, momenteel zouden de thema’s circulaire economie maar ook het versnellen van processen heel interessant zijn. Daarin ook de gemeenten actief betrekken, hoe kunnen we het ontwikkelproces verkorten? We lopen allemaal tegen dezelfde uitdagingen aan, ons gezamenlijke doel is; woningen realiseren. Hoe mooi is het dan om elkaar op deze manier te kunnen helpen. Dan is dat winst voor iedereen.”