Indië Almelo - Genomineerde Symposium 2021

Het project en de organisatie 
Indië is een unieke stadswijk pal naast het centrum van Almelo. Het industriële Ten Cate complex vormde het startkapitaal voor de herbestemming van dit 23 hectare grote terrein tot een dynamisch en eigentijds woon-, werk- en leefgebied. In totaal komen hier 600 woningen en 40.000 m2 BVO werkfuncties. Momenteel is daarvan zo`n 60% gerealiseerd of in aanbouw.

Het behoud van het historisch erfgoed is een belangrijke drager voor het totale plan, evenals het behoud van aanwezige bomen en het aanleggen van twee enorme waterbassins; waarvan één met stadsstrand en hippe horecagelegenheid. Indië is geen standaard Vinex wijk maar heel bewust divers, stads en telkens met verrassende architectuur. Met alle activiteiten, zoals suppen, stadsstrand, horeca is Indië naast de bewoners ook voor alle inwoners van Almelo een toegevoegde waarde.

Het woonprogramma is zeer gevarieerd en loopt uit een van rijwoningen (huur en koop) tot onder eigentijdse architectuur ontworpen vrijstaande villa`s op royale kavels. Zo is Indië een inclusieve wijk. Tot de parels van het plan behoren de herbestemde fabriekspanden de Sterkerij en Spoelerij; beide in eigendom van Ter Steege; beide energie neutraal.
Zeker zo bijzonder zijn de 15 fabriekslofts; individuele woningen die in en achter de oude fabriekswanden zijn gebouwd.

Vanaf het begin is een heldere marketing positionering neergezet. Hierdoor werden locatie, product en bewoners perfect op elkaar afgestemd en zo ontstond een onderscheidend woongebied. Op deze manier beleven bewoners het maximale woonplezier én worden voor de ontwikkelaar de beste opbrengsten bereikt.
Deze ontwikkeling voegt een aanvullend woningbouwprogramma aan Almelo toe; waarbij demografisch en sociaal beoogde doelgroepen in Almelo blijven wonen òf juist er naar toe trekken. Belangrijk voor de sociale balans in de stad. In Indië is er volop plek voor stadse gezinnen en actieve senioren. Indië heeft karakter, is divers en spannend; dat waardeert de woonconsument overduidelijk.

Klimaatadaptatie en Duurzaamheid staan hoog in het vaandel bij familiebedrijf Ter Steege en dus ook op Indië. Herbestemming van de oude fabriekspanden is het beste voorbeeld. Daarnaast wordt het overtollige regenwater geborgen in de grote waterbekkens, zijn de oude klinkers en stelcon platen hergebruikt en zijn de soms al honderd jarige eikenbomen in het plan gepast. Daarnaast wordt er geëxperimenteerd met nieuwe energiesystemen en losmaakbaarheid. Er wordt nu gewerkt aan 14 volledig geprefabriceerde huurwoningen, die eenvoudig gedemonteerd kunnen worden.

Over een jaar of vijf is de wijk helemaal voltooid. Het Stadslab aan het waterbekken vormt de huiskamer van de wijk. Vanaf het terras genieten bewoners en trekken zij de conclusie: het is goed toeven in Almelo!

Bekijk hier de website van Indië Almelo.