Kristian Makkinga van Koopmans Bouwgroep

“Door niet alleen maar stenen te stapelen maar er een verhaal omheen te creëren zorg je voor een nieuwe woonbeleving; branding wordt steeds belangrijker!”

Koopmans Bouwgroep is een grote bouwer en ontwikkelaar met ruim 300 medewerkers, met kantoren in Enschede, Deventer en binnenkort ook Almere. We gingen voor de vastgoedrapportage op de koffie in Enschede bij Kristian Makkinga, adjunct-directeur ontwikkeling en verantwoordelijk voor de afdeling klant en markt. 
Koopmans werkt met vijf waardestromen, waarvan de eerste concepten is, hier vallen de betonconcepten en het circulaire houten woningconcept HOUTbaar onder. De tweede waardestroom is renovatie voor beleggers en woningcorporaties; met name het upgraden en verduurzamen. De reguliere en speciale projecten op maat zijn waardestroom 3 en 4. Onder waardestroom vijf valt bouwservice; beheer en onderhoud en kleinbouw. 

Net zoals meerdere aannemers heeft Koopmans Bouwgroep een ‘ontwikkeltak’ om bouwproductie te generen. Jullie houden je bezig met de gebiedsontwikkeling; kopen een stuk grond aan en (her)ontwikkelen dit tot een nieuwe bestemming. Kun je ons wat vertellen over projecten in de omgeving waarbij jullie betrokken zijn?  
"De Nieuwe Es in Hengelo is een prachtig project, dat we een paar jaar geleden via een tender verworven hebben. Inmiddels zitten we op de helft van de bouw van 229 woningen en onlangs is de laatste fase in de verkoop gegaan. We hebben dan een hele nieuwe woonwijk gecreëerd met daarbij ook nog eens een renovatie van 136 appartementen. Het mooie van dit plan is dat het een echte co-creatie is geweest, belangrijke stakeholders zoals buurtbewoners, verenigingen maar ook de gemeente Hengelo en woningcorporatie Welbions zijn betrokken in de ontwikkelingen. We hebben hier echt een complete gebiedsontwikkeling gedaan; van sloop tot opbouw. De belangrijkste opgave hier was de mindset resetten van de Hengeloers. Van oorsprong had de wijk een slecht imago, sterk verouderd en veel goedkope huurwoningen. Door niet alleen maar stenen te stapelen maar er een verhaal om heen te creëren zorg je voor een nieuwe woonbeleving. Mensen moeten er een goed gevoel bij hebben en zich er veilig en comfortabel voelen. Ook het betrekken van en luisteren naar de stakeholders heeft voor veel betrokkenheid en weinig bezwaren gezorgd.’’ 

Een iconische wijk met een rijke geschiedenis
"Daarnaast zijn we betrokken bij hét sluitstuk van Roombeek in Enschede; de realisatie van twee woontorens genaamd TETEM. Een ontwikkeling waar we heel trots op zijn. Roombeek is een iconische wijk met een rijke geschiedenis, de beeldkwaliteit is hier enorm belangrijk; éénheid en alles perfect op elkaar afgestemd. Heel gaaf dat we hier een bijdrage aan kunnen leveren en dat in onze eigen 'achtertuin'!’’ 

Samen creëren we een pareltje in de stad
"Een ander project in Enschede is Cromhoff, we werken hierin samen met collega ontwikkelaar BPD en de gemeente Enschede. Dit wordt echt een pareltje in de stad; tegen het centrum aan maar ook heel groen. In combinatie met het industrieel erfgoed wat er staat, bijvoorbeeld de oude drukpershal die een andere functie krijgt, wordt dit echt een geweldig mooie plek om te leven. We zien sowieso dat het tegenwoordig steeds gebruikelijker is om historische waarde te behouden, zo wordt geregeld een oud gebouw of bestaand groen als uitgangspunt gebruikt voor het ontwikkelen van een nieuw plan.’’



“Wie niet delen kan, kan niet vermenigvuldigen”


Je vertelt net dat jullie regelmatig samenwerken met andere bouwers en/of ontwikkelaars.

"Ja we hebben een aantal partners waarmee we een prettige samenwerking in bouw- of ontwikkelcombinatie hebben. Je kunt elkaar versterken, soms lost het ook een capaciteitsprobleem op en zorg je voor risicoverdeling. Ik vind het ook een mooie kans om iets van elkaar te leren en te kijken hoe anderen dingen aanpakken.’’

Wat betekent de Vastgoedrapportage Twente voor jullie?
"Wij vinden het echt een waardevol netwerk waar we al veel leuke contacten hebben opgedaan en mooie samenwerkingen tot stand zijn gekomen. Ook zie ik het als een platform waar kennis gedeeld wordt, interessante bijeenkomsten plaatsvinden en ervaringen uitgewisseld worden. Koopmans is een grote speler in de markt en de regio, we vinden het ook belangrijk dat we zichtbaar zijn. Je merkt binnen de Vastgoedrapportage dat er in Twente saamhorigheid is en je elkaar probeert te helpen. En natuurlijk niet onbelangrijk; met een borrel op een leuke locatie is het net even anders praten dan met een kop koffie op kantoor. Wanneer is de volgende bijeenkomst van de Vastgoedrapportage? Ik kijk er weer naar uit!’’

Welke ontwikkelingen hebben momenteel voor jullie veel impact?
"Er ligt voor de ontwikkelaar en bouwer momenteel een hele concrete opgave, namelijk circulariteit; hoe speel je daar op in en waar is behoefte aan in de markt? Wij geven hieraan invulling met ons nieuwste concept HOUTbaar. Deze ontwikkeling komt vanuit TBI WOONlab, het innovatie platform van TBI, waar Koopmans onderdeel van is. Met HOUTbaar zijn  de eerste circulaire houten woningen ontwikkeld. We hebben inmiddels in het project “Nieuwe Es” in Hengelo de eerste 4 woningen gerealiseerd, waaronder een modelwoning. Daar waar er eerst een bepaalde terughoudendheid was, merken we nu dat er veel interesse is vanuit coöperaties, beleggers en ontwikkelaars. 

Een punt waar we wel zorgen om hebben in onze branche is de vergunningverlening en regelgeving. Er is een groot woningtekort en daarmee veel behoefte aan nieuwe woningen, maar het vergunningstraject werkt erg stroperig. Hier ligt nog een grote uitdaging met elkaar; hoe kunnen we dit versnellen?’’