Marleen Mokkink, Marten ter Haar en Mark Bokdam aan het woord

Meer dan bouwen; van projectontwikkeling tot vastgoedbeheer.

Van Wijnen, een landelijk bouwbedrijf met 25 vestigingen verdeeld over de regio’s Noordoost-, Midden-, Zuid- en West-Nederland. Enerzijds is het een grote bouwer, anderzijds zijn ze enorm regionaal georganiseerd. We spraken met Marleen Mokkink (directeur), Marten ter Haar (projectontwikkelaar) en Mark Bokdam (bedrijfsleider) bij Van Wijnen Eibergen. “Onze bouwprojecten zijn met name te vinden in de regio Twente en Achterhoek,” vertelt Marleen. “Maar ook de partijen waarmee we samenwerken en de mensen die hier werken komen voornamelijk uit de directe omgeving. Dat is wel echt wat Van Wijnen kenmerkt: zo veel mogelijk het werk binnen je eigen regio ophalen.”


Korte lijnen

"Samenwerken staat binnen het hele bedrijf voorop, ook met de verschillende vestigingen onderling. Doordat we werken met eigen regio’s weten we goed wat er regionaal, in de markt en maatschappij, speelt”, vertelt Marten. We kunnen dit gebied zo optimaal bedienen. We proberen ook zoveel mogelijk gebruik te maken van elkaars expertise. Waar ben je goed in als vestiging? De bouwmarkt wordt steeds specialistischer. Je moet dan niet elke keer het wiel zelf opnieuw willen uitvinden. Die korte lijntjes met elkaar zijn erg prettig. Er ontstaan zo vestigingen met een regionaal karakter, maar met de kennis en capaciteit van een landelijke organisatie."

 

Vier bouwstromen
Het bedienen van de maatschappij doet Van Wijnen met de onderdelen projectontwikkeling, bouwen en vastgoedbeheer. “Binnen onze tak bouwen hebben we naast de utiliteitsbouw vier woningbouwstromen: de eerste is FIJN; dit zijn betaalbare woningen die in de eigen fabriek gemaakt worden zodat ze in één dag geassembleerd kunnen worden. De tweede is WIJ; concept maatwerk woningen in het middeldure tot dure segment. Dan hebben we ook nog de bouwstroom VRIJ. De naam zegt het al: vrije kavels waarbij alles op maat ontwikkeld wordt. Tenslotte hebben we nog BLIJF: hier ligt het accent op het verduurzamen waarbij er nieuw leven gegeven wordt aan bestaande bouw” vertelt Mark. Marleen vult aan: “Het energetisch verbeteren van sociale huurwoningen voor woningcorporaties is voor ons ook een belangrijk onderdeel."

 

Grote vraag naar betaalbare woningen
“Er is natuurlijk een enorme vraag naar woningen in de huidige markt, en dan met name naar betaalbare woningen. “Deze vraag vanuit de markt bedienen is een mooie uitdaging, waarin kostenbeheersing essentieel is, aldus Marten. Want hoe zorg je dat deze woningen ook betaalbaar blijven met alle eisen van tegenwoordig? De uitdaging voor ons is om voor ieder segment een interessant aanbod te creëren waarmee je je businesscase haalbaar maakt. Het grote voordeel van Van Wijnen is dat we met onze verschillende concepten meerdere doelgroepen kunnen bedienen.” 

 

Binnenstedelijke ontwikkeling 
“Hier in Twente heb je een aantal verstedelijkte gebieden, omringt door kleinere kernen” vertelt Marten. “De schaal waarop we woningen ontwikkelen ziet er in deze twee type gebieden uiteraard anders uit. We zien dat er in de steden vanzelfsprekend ook meer aandacht en behoefte is voor binnenstedelijke herontwikkelingen. Dit zie je in veel projecten terug. Een mooi voorbeeld hiervan is het stadsdeel Hart van Zuid in Hengelo: een complete gebiedsontwikkeling waar 20 jaar geleden al de eerste stappen voor zijn gezet. Je vindt hier de oude fabrieksterreinen van Stork. Dit gebied verloor haar oorspronkelijke functie en biedt, naast een grote historische waarde voor Hengelo, potentieel voor een prachtig stadsdeel aan de rand van de binnenstad.

In samenwerking met onder andere de gemeente Hengelo wordt hier, door Van Wijnen, een compleet nieuwe wijk vormgegeven. In de periode tot 2021 hebben we hier al een eerste fase van gerealiseerd, op dit moment ontwikkelen we daar de tweede fase. Deze fase bestaat uit circa 700 woningen. Het eerste project uit deze fase, ‘De Smelterij’, is onlangs in verkoop gegaan. Eindelijk kunnen we aan geïnteresseerden laten zien wat we gedaan hebben, onze verwachtingen zijn hoog gespannen. De projecten in Hart van Zuid zijn prachtig gelegen voor mensen die graag volop willen genieten van het stadse leven: dichtbij het centrum en alle voorzieningen, midden in een gebied met rijke historie en veel collectief groen. Hiermee boort Van Wijnen een nieuwe doelgroep aan voor Hengelo waarmee bijgedragen wordt aan de ontwikkeling van Hengelo.”

Een broedplaats van innovatieve ideeën
“Een onderdeel van Van Wijnen zijn de ‘ideeënjagers’: een creatieve groep mensen die precies weet waar een doelgroep behoefte aan heeft, en naar welke leefomgeving ze op zoek zijn. Het is echt zo gaaf om te zien met welke creatieve concepten zij komen. Wij hebben verstand van bouwen, maar zij hebben verstand van mensen,” vertelt Marleen. “Een voorbeeld van een project waar de ideeënjagers ook bij betrokken zijn geweest is de Stork bibliotheek in Hengelo”, vertelt Marten. “Dit pand is gebouwd in 1929 en heeft tot in de jaren 80 als bibliotheek gefunctioneerd. Daarna heeft het diverse functies gehad. Toen het leeg kwam te staan, wilde de gemeente een invulling die recht doet aan het monument. Wij hebben deze uitdaging aangepakt. Samen met VDNDP architecten hebben we een plan gemaakt waarbij we gezocht hebben naar wat past bij de omgeving en het gebouw. Ook moest het eer doen aan de aan de cultuurhistorie. Vervolgens hebben we met de ideeënjagers een concept ontwikkeld. Het wordt echt een plek om te ontmoeten en te delen, met een bijzondere middenruimte waar bewoners en buurtbewoners kunnen samenkomen en werken. In het entreegebied wordt een zogenaamde ‘eregalerij’ gewijd aan de historie van het gebouw en de hoofdrolspelers daarin Er is zelfs een kas in het gebouw waar groenten en planten verbouwd kunnen worden, met een mooi woord: urban farming. Participatie is essentieel voor het slagen van een concept als dit’’, vertelt Marten. “We proberen daarom zowel de toekomstige bewoners als de omwonenden zo goed mogelijk te betrekken bij de ontwikkeling.”
“Deze projecten laten heel mooi het brede scala zien waar Van Wijnen aan werkt”, aldus Mark. “Dat gaat van grote nieuwbouw concepten waarbij nieuwe gebieden worden gecreëerd, tot de transformatie van een monumentaal gebouw tot een duurzaam en eigentijds concept wat past binnen de cultuurhistorie”, vult Marleen aan. 

 

Twente als regio laten floreren 
“We vinden het belangrijk om te weten wat er speelt op de Twentse bouwmarkt,” aldus Marleen. We zijn dan ook al vanaf het begin lid van de Vastgoedrapportage Twente. De contacten die je opdoet en de mensen die je spreekt tijdens de bijeenkomsten zijn ontzettend waardevol. Ik denk dat onze grote gezamenlijke uitdaging is hoe we Twente als regio kunnen laten floreren.”