Samenwerking en netwerken is niet weg te denken voor BJZ.nu uit Almelo

“Wij zijn de schakel tussen opdrachtgever en overheid”  

BJZ.nu adviseert iedereen die iets te ontwikkelen heeft. Dit kan een particulier of een agrariër zijn maar ook een woningcorporatie, gemeente en alles daartussenin. Op de vraag waarin zij deze partijen adviseren antwoorden Wim Bekke, (mede-)eigenaar en Sander van ‘t Slot, jurist: “Onze kracht ligt bij het planologische advies, de regelgeving en het onderzoek. Wij zijn de schakel tussen de opdrachtgever, (vaak) commerciële partijen en gemeenten.” Inmiddels bestaan ze bijna 12,5 jaar en zijn ze uitgegroeid tot een professioneel bureau met ecologen, planologen en juristen met vestigingen in Almelo, Zwolle en Utrecht.

 

Sparren over projecten 
“Samenwerking is het toverwoord bij ruimtelijke projecten”, vertelt Wim. Hij doelt op de samenwerking tussen ontwikkelende partijen en overheden. “Daarom is voor ons de Vastgoedrapportage ook zo’n belangrijk netwerk. Met veel leden hebben we een zakelijke band dus dan zijn de netwerkbijeenkomsten voor ons een mooie gelegenheid om elkaar weer te spreken en zelfs te sparren over projecten.” De heren vertellen dat BJZ.nu vaak al in de initiatieffase aan tafel zit bij partijen. “Zodra er een idee is gaan wij kijken of er een project van gemaakt kan worden en wat daarvoor nodig is. Ook gebeurt het wel dat onze hulp in een later stadium ingeroepen wordt en er bijvoorbeeld alleen nog een milieuonderzoek of bestemmingsplan nodig is.” Het doel van hun werk is om er altijd voor te zorgen dat initiatieven zo ‘gekneed’ worden dat er medewerking vanuit de gemeente ontstaat. 

 

Cijfers uit de rapportage als onderbouwing
Dat inzicht in de markt van groot belang is voor hun werk, blijkt wel uit de voorbeelden die Sander geeft. “Uit de Vastgoedrapportage bleek bijvoorbeeld dat de kantorenmarkt weer aantrok. De betreffende gemeente zat echter op een ander spoor en gaf aan dat er genoeg kantoren waren. De cijfers die door de Vastgoedrapportage afgegeven worden helpen ons enorm in de onderbouwing naar bijvoorbeeld die gemeente toe. Vooral ook omdat wij altijd zo’n twee jaar voor lopen op de bouw en meestal vanaf het prille begin betrokken zijn. Het mooie is dat de cijfers die in de rapportage gepubliceerd worden geen prognose voor de toekomst zijn maar de concrete marktvraag weergeven”, vult Wim aan. 

 

Ontwikkelingen impact op type werk 

Ook het volgen van de trends en ontwikkelingen is essentieel voor Wim en Sander. “Als er door een verschuiving in de markt bijvoorbeeld meer nieuw gebouwd gaat worden en minder transformatie plaatsvindt, dan heeft dit impact op het type opdrachten dat wij binnenkrijgen”, vertelt Wim. “Ook zie je dat door de stikstofproblematiek bepaalde segmenten het zwaarder hebben, dit heeft ook weer invloed op onze opdrachten.”

Op de vraag op welk project de heren het meest trots zijn moeten ze even nadenken. “Er is eigenlijk niet één specifiek project te noemen, we werken aan veel mooie projecten in Twente. We kunnen door ons netwerk, ervaring, nuchtere aanpak en korte lijnen vaak snel schakelen.” Wim noemt als voorbeeld een project waarbij de gemeente Hengelo een bestemmingsplan wilde wijzigen van woningbouw naar groen. De klant van BJZ.nu een ontwikkelaar, hoorde in week 1 dat dit in week 2 al zou gebeuren. “Dit nieuws kwam voor de ontwikkelaar als een complete verrassing aangezien zij daar woningbouw gepland hadden. Wij werden ingeschakeld om met stoom en kokend water de stukken klaar te maken. Dit was een enorm karwei. We waren dan ook wel trots dat het uiteindelijk gelukt is en de 43 woningen toch gebouwd kunnen worden.”

Wetswijziging 
Natuurlijk heeft BJZ.nu ook met wet- en regelgeving te maken, neem bijvoorbeeld de Omgevingswet. “Deze wetswijziging loopt al 10 jaar en is enorm complex”, vertelt Sander.  Vooral voor gemeenten betekent dit veel verandering maar ook voor ons heeft het impact. Volgend jaar moet deze nieuwe wet ingaan maar er is nog veel onduidelijkheid in de markt. Dit geeft bij veel van onze klanten druk om dit jaar nog allerlei zaken te regelen. Het is de vraag of lopende projecten door kunnen gaan, plannen opnieuw gemaakt moeten worden of misschien zelfs niet gerealiseerd kunnen gaan worden. Je kunt je dus voorstellen dat dit ook veel van ons vraagt want wij adviseren klanten hierover”, vult Wim aan. “Wij zijn inhoudelijk goed op de hoogte, hebben de expertise maar hebben ook te maken met de onzekerheid hoe de regelgeving er het eind van het jaar uitziet. “Even weer terug naar het stikstofbeleid, een enorm actueel thema natuurlijk. “We zitten echt te wachten op de uitspraken die verandering gaan brengen. Het is ook wel wrang voor de bouw; ze worden getroffen door de regelgeving terwijl ze slechts een zeer beperkte bijdrage hebben aan de stikstofdepositie op natuurgebieden.  Voor ons ligt de uitdaging om aan te tonen dat projecten wel gerealiseerd kunnen worden binnen de beperkte ruimte.”

 

De heren sluiten af met een tip aan de Vastgoedrapportage: “Zorg dat je het netwerk op peil houdt, ook in ‘moeilijkere’ tijden wanneer mensen vaak geen prioriteit geven aan netwerken. Juist dan is dit zo hard nodig. Als jullie de mooie variatie in de netwerkbijeenkomsten vasthouden, dan komt dit vast en zeker goed.”