Stijging van aanbod kantoorruimten zet door

In een jaar tijd is het aanbod aan kantoorruimten fors toegenomen. Bedroeg het aanbod op 1 juli 2022 nog 130.700 m², op 1 juli 2023 was het aanbod aan kantoorruimten 181.500 m². Dat betekent een toename van liefst 39%. Vergeleken met 1 januari 2023, toen het aanbod 149.900 m² bedroeg, is sprake van een stijging van 21%.

Verschillen per gemeente
Van het totale aanbod aan kantoorruimten op 1 juli 2023 bevindt zich 31% in Enschede, 27% in Hengelo en 22% in Almelo. In de overige elf Twentse gemeenten werd een beperkter deel van de kantoorruimte aangeboden, namelijk 20%.

Toename vanaf begin 2020
Kijken we verder terug in het verleden, dan zien we dat het aanbod aan kantoorruimten vanaf 2013 tot en met 2020 een daling laat zien. Vanaf het begin van 2020 neemt het aanbod weer toe.