Wij spraken Robert Hogt en Michel Waanders, beide werkzaam bij Nibag

Nibag is marktleider op het gebied van geluidsanering in Nederland. Maar inmiddels veel meer dan dat...   

 

Nationaal Instituut Begeleiding en Advisering Geluidsisolatie

Beide heren zien een grote verscheidenheid aan opdrachtgevers en projecten binnen Nibag. “Dat maakt werken voor Nibag zo interessant.” Waar Robert zich als procesmanager met name bezighoudt met acquisitie en relatiebeheer, is Michel verantwoordelijk voor de ontwikkeling van diverse diensten en het ondersteunen van corporaties, gemeenten en aannemers in diverse vastgoed en projectmanagement vraagstukken. “Het belangrijkste voor ons als adviesbureau is om onze dienstverlening zo goed mogelijk aan te laten sluiten op de vragen bij onze klanten”, vertelt Robert. Onze klanten zitten met name aan de kant van het maatschappelijk vastgoed, denk hierbij aan: woningbouw, zorginstellingen, gemeenten, scholen en institutionele beleggers. “Tegenwoordig is mijn functie meer verschoven naar vastgoedmanager, de focus ligt hierbij op het innovatief bouwen versterken en vergroten”, aldus Michel. 

 

Specialist in grootschalige aanpak; hoe dit als pilot voor geluidwerende voorzieningen begon maar ook nu heel actueel is. 
Nibag is in 1984 ontstaan en ging van start als dienstverlener voor woningcorporaties. De kerntaak was het ondersteunen van corporaties bij het aanbrengen van geluidwerende voorzieningen in woningen die dicht bij militaire vliegvelden stonden. 

Daarna ontwikkelde Nibag zich tot allround ingenieurs- en adviesbureau met een breed aanbod aan diensten rondom het thema huisvesting.

“Nu zien we terug dat deze grootschalige -wijkgerichte- aanpak, perfect aansluit bij de verduurzamingsopdracht voor de huidige opdrachtgever. Hoe we het toen ‘aanvlogen’ zo doen we dat nog steeds. Een heel actueel voorbeeld is de beleidsnotitie van de overheid die op 1 juni 2022 is gepubliceerd, waarin men versneld woningen en maatschappelijk vastgoed wil gaan verduurzamen. Versneld kan, in mijn beleving, alleen maar als dit grootschalig wordt aangepakt”, legt Robert uit. 

 

Van oorsprong geluidwerend specialist, maar inmiddels veel meer dan dat. Nieuwbouw en bestaand vastgoed zijn ook twee belangrijke takken waar jullie veel in doen. Vertel! 

“Vandaag de dag is Nibag ontwikkeld tot een breed ingenieurs- en adviesbureau met vier vestigingen in Nederland waarbij we als regisseur op zowel strategisch, tactisch en operationeel niveau met de klanten meedenken en hun daarin kunnen ontzorgen.
Dit doen we vanuit de dienstlijnen: Onderhoud / Energie / Duurzaamheid / Geluid / Veiligheid en HR Professionals. Elke dienstlijn heeft haar eigen dienst specialismen waarmee we de klanten op een breed spectrum kunnen adviseren en ontzorgen. Vanuit onze concepten ‘slim verduurzamen’, ‘centrale vastgoedsturing’ en ‘innovatief bouwen’ brengen we dit bij de klanten in beeld.”

 

“Bij nieuwbouw zitten we direct aan tafel bij de vastgoedontwikkeling en uiteindelijk de realisatie. Bij bestaande bouw verschilt het wanneer wij in beeld komen bij een opdrachtgever. Hierbij brengen we met name de staat van het vastgoed in kaart door middel van een MJOP of DMJOP. Daarbij kijken we o.a. naar de onderhoudsstaat, veiligheidsstaat (asbest, brandveiligheid, legionella) maar ook naar de energetische waarde van het vastgoed. Welke scenario’s zijn er om vastgoed te verduurzamen? Wat we óók doen is het uitvoeren van inspecties, onderhoudsplanning en het geven van energielabel- of veiligheidsadvies. Daaruit volgt een adviesrapport, een stukje maatwerk volledig afgestemd op de klant”, vult Michel aan. 

 

“Een mooi voorbeeld waar we vanuit de vastgoedontwikkeling voor woningcorporaties en gemeenten bij betrokken zijn, zien we in conceptueel en circulair bouwen. 

Daarin denken we actief mee met de klant in zowel huidige marktontwikkelingen, de manier van aanbesteden en begeleiding van het projectmanagement. Maar ook vraagstukken zoals natuur inclusieve maatregelen. Het conceptueel en circulair bouwen vraagt natuurlijk een andere manier van kijken naar de bouweisen. Vakspecialisten worden schaarser, waardoor dit nu meer productiematig wordt aangepakt. De woningen worden in de fabriek ‘gebouwd’ en op de bouwplaats gemonteerd.”

 

Aangenaam werken, wonen en leven
Zo luidt de slogan van Nibag. “Een heel belangrijk thema binnen onze organisatie is het benaderen vanuit de mens. Niet alleen kijken naar de gebouwen maar juist ook de omgeving meenemen. Dat betekent voor ons: in gesprek met de gebruikers (bewoners) zelf, wat speelt er bij hen? Wat we bijvoorbeeld in de zorg zien is dat er steeds meer kleinschalige woongroepen ontstaan. Voor ons is het dan een mooie uitdaging om vanuit die zorgvisie ons vastgoed daarop aan te laten sluiten. Op welke manier kunnen we het zo efficiënt mogelijk inrichten? Om de mensen écht een thuis te geven.”

 

Veel ontwikkelingen op verschillende gebieden. Hoe blijven jullie op de hoogte?  
“Door veel literatuur te blijven lezen en vakspecialisten in te schakelen, wordt binnen Nibag bij te tijd gebleven. We verwachten van onze specialisten dat ze op de hoogte blijven van de recente ontwikkelingen en deze ook delen binnen de organisatie. Extern halen we veel uit de bijeenkomsten van de Vastgoedrapportage, we zien het lidmaatschap als een stukje netwerk. Ook al zijn we landelijk actief, regionale betrokkenheid blijft belangrijk. Zo hebben we gemerkt dat er tijdens bijeenkomsten van de Vastgoedrapportage regelmatig lijntjes ontstaan waardoor nieuwe samenwerkingen geboren worden.” 

 

“Betrokken zijn bij de Vastgoedrapportage geeft ook meer bekendheid aan Nibag. We hebben gemerkt dat best veel mensen niet goed weten wat Nibag nou eigenlijk doet. Dat heeft ons in laten zien dat er een professionaliseringsslag op het gebied van marketing gemaakt moest worden. Onze website heeft recent een upgrade gekregen en is er een boek uitgegeven voor alle collega’s waarin helder de missie en visie staat van Nibag. Dit dragen we ook uit aan onze klanten.”