Rapportage 2021

 

UITDAGINGEN EN KANSEN

De Vastgoedrapportage is een niet meer weg te denken instrument voor zowel overheid als bedrijfsleven in Twente. De rapportage laat ook nu weer zien dat onze regio zich blijft ontwikkelen en vernieuwen. Denk hierbij aan de groei van nieuwbouwwoningen, het vernieuwen én aanpassen van de kantorenvoorraad en de transformatie van leegstaande winkelpanden en kantoren naar wooneenheden.

De coronacrisis lijkt op zijn retour. Gelukkig. Iedereen ziet de gevolgen voor ons werk, de manier van reizen, in de zorg en het onderwijs. Recent onderzoek van KPMG toonde aan dat het thuiswerken een blijvertje wordt. Een van de uitkomsten: bedrijven verwachten minder kantoorruimte nodig te hebben. En dat heeft ongetwijfeld weer gevolgen voor de kantorenmarkt. Ik ben heel benieuwd hoe de kantorenmarkt in Twente er over een paar jaar uitziet.

En dan woedt er momenteel een uitslaande brand op de woningmarkt: hoge prijzen van koop- en huurwoningen en te weinig aanbod. We gaan ervan uit dat we in Hengelo met de gebiedsontwikkelingen in Hart van Zuid en de transformaties in de binnenstad iets kunnen doen aan deze woningnood. Totaal gaat het de komende jaren in deze gebieden om de bouw van zo’n 1.700 woningen. Veel van de plannen zijn al in uitvoering. Het is daarnaast de ambitie om Hart van Zuid te ontwikkelen tot hét centrum voor (internationaal) zakendoen in Twente, ter versterking van de economische structuur in Hengelo en de regio.

De binnensteden van de middelgrote steden in Nederland hebben het moeilijk. Er is veel leegstand. Dat is in Hengelo niet anders. In Hengelo hebben we daarom in 2017 Het Actieplan voor een Vitale Hengelose binnenstad opgesteld. Ons motto: ‘Zeg wat je doet, doe wat je zegt!’. In 2018 is de uitvoering van het Actieplan gestart. De kern is dat we werken aan een toekomstbestendige binnenstad, onder andere door herinrichting van de openbare ruimte, toevoegen van veel meer groen en door een compacter centrum te realiseren, met meer mogelijkheden om te wonen. Hoewel met name in de binnenstad altijd per gebouw gekeken moet worden wat de meest toekomstbestendige invulling is, is het ombouwen naar woningen vaak de beste oplossing. Zodat de leegstand afneemt en de binnenstad voor inwoners, ondernemers en investeerders weer aantrekkelijk wordt. Dat kunnen we niet alleen. Dat doen we in nauwe samenwerking met de provincie Overijssel, de Herstructureringsmaatschappij Overijssel en de binnenstadspartijen. Samen zetten we de schouders eronder! Wij delen graag onze ervaringen.
U bent van harte welkom!

Naast dit voorwoord van Wethouder Gerard Gerrits kunt u hiernaast de volledige Rapportage 2021 openen.