Zeer sterke stijging aanbod bedrijfsruimten

Op de peildatum 1 juli 2023 bedroeg het aanbod aan bedrijfsruimten in Twente 561.000 m². Dat is 31% meer dan op 1 januari 2023 en 142% meer dan op 1 juli 2022, toen het aanbod 231.400 m² bedroeg. Het aanbod liet vanaf 2014 tot en met 2021 een daling zien, sinds 2022 neemt het aanbod weer toe.

Meeste aanbod in Almelo
Van het aanbod aan bedrijfsruimten op 1 juli 2023 kwam 40% voor rekening van Almelo, 13% van Enschede en 16% van Hengelo. In de overige Twentse gemeenten werd 31% van het Twentse aanbod aangeboden.

Minder opname
In de eerste helft van 2023 is in Twente 116.000 m² bedrijfsruimten opgenomen. Dat is 97.300 m² minder dan in de tweede heft van 2022, maar 5.700 m², ofwel 13%, meer dan in de eerste helft van 2022.

Aantal tansacties lijkt toe te nemen
Wat betreft het aantal transacties van bedrijfsruimten lijkt er sprake te zijn van een toename, als de trend van het eerste half jaar doorzet. In de eerste helft van 2023 werden 101 objecten verhuurd of verkocht, in geheel 2022 waren dit er 170.